Doporučujeme

Příručka MPSV pro osoby se zdravotním postižením 12. 12. 2016

Příručka obsahuje informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému a na trhu práce.

Vzdělávání dětí a žáků se vzácnými onemocněními 21. 10. 2012

Portál s množstvím zajímavých a potřebných informací.

O právech lidí s postižením 4. 2. 2012

Úmluva OSN o právech lidí s postižením ve snadném čtení.

CENTRUM KOLEGIÁLNÍ PODPORY

      

PORTÁL ZKOLA

         

V NAŠÍ ŠKOLE JSOU

        

NAŠI PODPOROVATELÉ

Zlínský kraj

 

 

 

 

 

Agentura NP Staré Město

 

 


Informace vedení školy

Proč vybrat pro své dítě právě naši školu? 1. 1. 2020

Klikněte na nadpis... a přečtěte si, co naše základní a mateřská škola žákům nabízí.

JSME TU PRO VÁS UŽ

      

NAŠE ŠKOLA JE

            

NAŠI PARTNEŘI PRO VZDĚLÁVÁNÍ

GDPR

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova se sídlem v Uherském Hradišti, Šafaříkova 961, PSČ 686 01, IČO 603 70 432 je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, který je jejím zřizovatelem.

Hlavním úkolem organizace je výchova a vzdělávání dětí a žáků.
 
V rámci zajišťování svých činností příspěvková organizace zpracovává osobní údaje zejména pro tyto účely:
 1. zápis k předškolnímu vzdělávání
 2. zajištění předškolního vzdělávání
 3. zápis k základnímu vzdělávání
 4. zajištění základního vzdělávání
 5. zájmové vzdělávání ve školní družině a školním klubu
 6. zajištění školního stravování
 7. poskytování poradenských služeb ve školním poradenském pracovišti
 8. další vzdělávání pedagogických pracovníků
 9. výběrová řízení na zaměstnance
 10. pracovněprávní a mzdová agenda
 11. evidence uchazečů o zaměstnání
 12. evidence úrazů
 13. ochrana majetku a osob
 14. prezentace příspěvkové organizace
 15. organizace škol v přírodě, zájezdů, exkurzí, sportovních pobytových kurzů
 16. projekty, žádosti o dotace
 17. vedení účetnictví příspěvkové organizace
 18. smlouvy a objednávky služeb

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Ivana Vintrová,
tel.: 572 552 888, mob.: 730 150 315, e-mail: ivana.vintrova@zsmssuh.cz
  

Po dobu konání všech akcí školy budou pořizovány pověřenou osobou Základní školou a Mateřskou školou Uherské Hradiště, Šafaříkova fotografie, zvukové a obrazové záznamy, které budou použity na oficiálních webových stránkách školy a dalších informačních materiálech k prezentaci školy na veřejnosti.
 
Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova nenese odpovědnost za případné další pořízení a zpracování výše uvedených fotografií, zvukových a obrazových záznamů jinou osobou.

© 2016 - Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova, škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Realizace web studio dat

Prohlášení o přístupnosti