Doporučujeme

Vzdělávání dětí a žáků se vzácnými onemocněními 21. 10. 2012

Portál s množstvím zajímavých a potřebných informací.

O právech lidí s postižením 4. 2. 2012

Úmluva OSN o právech lidí s postižením ve snadném čtení.

CENTRUM KOLEGIÁLNÍ PODPORY

      

PORTÁL ZKOLA

         

V NAŠÍ ŠKOLE JSOU

        

NAŠI PODPOROVATELÉ

Zlínský kraj

 

 

 

 

 

Agentura NP Staré Město

 

 


Informace vedení školy

Zápis žáků prvního ročníku na školní rok 2020/2021 1. 1. 2020

Zápis do 1. ročníku základní školy a základní školy speciální se uskuteční ve středu 22. dubna 2020. Podrobnější informace po kliknutí na nadpis článku.

Proč vybrat pro své dítě právě naši školu? 1. 1. 2020

Klikněte na nadpis... a přečtěte si, co naše základní a mateřská škola žákům nabízí.

JSME TU PRO VÁS UŽ

      

NAŠE ŠKOLA JE

            

NAŠI PARTNEŘI PRO VZDĚLÁVÁNÍ

GDPR

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova se sídlem v Uherském Hradišti, Šafaříkova 961, PSČ 686 01, IČO 603 70 432 je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, který je jejím zřizovatelem.

Hlavním úkolem organizace je výchova a vzdělávání dětí a žáků.
 
V rámci zajišťování svých činností příspěvková organizace zpracovává osobní údaje zejména pro tyto účely:
 1. zápis k předškolnímu vzdělávání
 2. zajištění předškolního vzdělávání
 3. zápis k základnímu vzdělávání
 4. zajištění základního vzdělávání
 5. zájmové vzdělávání ve školní družině a školním klubu
 6. zajištění školního stravování
 7. poskytování poradenských služeb ve školním poradenském pracovišti
 8. další vzdělávání pedagogických pracovníků
 9. výběrová řízení na zaměstnance
 10. pracovněprávní a mzdová agenda
 11. evidence uchazečů o zaměstnání
 12. evidence úrazů
 13. ochrana majetku a osob
 14. prezentace příspěvkové organizace
 15. organizace škol v přírodě, zájezdů, exkurzí, sportovních pobytových kurzů
 16. projekty, žádosti o dotace
 17. vedení účetnictví příspěvkové organizace
 18. smlouvy a objednávky služeb

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Ivana Vintrová,
tel.: 572 552 888, mob.: 730 150 315, e-mail: ivana.vintrova@zsmssuh.cz
  

Po dobu konání všech akcí školy budou pořizovány pověřenou osobou Základní školou a Mateřskou školou Uherské Hradiště, Šafaříkova fotografie, zvukové a obrazové záznamy, které budou použity na oficiálních webových stránkách školy a dalších informačních materiálech k prezentaci školy na veřejnosti.
 
Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova nenese odpovědnost za případné další pořízení a zpracování výše uvedených fotografií, zvukových a obrazových záznamů jinou osobou.

© 2016 - Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova, škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Realizace web studio dat