Doporučujeme

Příručka MPSV pro osoby se zdravotním postižením 12. 12. 2016

Příručka obsahuje informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému a na trhu práce.

Vzdělávání dětí a žáků se vzácnými onemocněními 21. 10. 2012

Portál s množstvím zajímavých a potřebných informací.

O právech lidí s postižením 4. 2. 2012

Úmluva OSN o právech lidí s postižením ve snadném čtení.

CENTRUM KOLEGIÁLNÍ PODPORY

      

PORTÁL ZKOLA

         

V NAŠÍ ŠKOLE JSOU

        

NAŠI PODPOROVATELÉ

 

 

 

 

 

 

Agentura NP Staré Město

 

 


 

Informace vedení školy

Proč vybrat pro své dítě právě naši školu? 1. 1. 2021

Klikněte na nadpis... a přečtěte si, co naše základní a mateřská škola žákům nabízí.

JSME TU PRO VÁS UŽ

      

NAŠE ŠKOLA JE

            

NAŠI PARTNEŘI PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Základní škola speciální

V základní škole speciální žáci při výuce postupují velmi pomalým tempem, podle svých možností, většinou na základě osobních nebo individuálních vzdělávacích plánů, které jsou zpracovávány podle schopností žáků.

Každou třídu navštěvuje malý počet žáků. Pedagogové tak mají dostatek času, aby se individuálně mohli věnovat každému žákovi. Žáci zde získávají znalosti a dovednosti ve čtení, psaní, počtech a jednotlivých výchovách.

Výuka v základní škole speciální probíhá v blocích, které jsou střídány relaxačními chvilkami a hrami. Při výuce se využívají speciální pomůcky a učebnice, samozřejmostí je speciální nábytek. Důraz je kladen na pracovní výchovu a na sebeobsluhu žáka. Žáci pracují i v počítačové učebně, kde si upevňují zábavnou formou probírané učivo a zároveň si osvojují základní dovednosti při práci s počítačem. Pro relaxaci a nejrůznější terapie často využívají multisenzorickou učebnu snoezelen. Množství exkurzí a vycházek pomáhá žákům orientovat se ve společnosti.

Školní docházku, která je v základní škole speciální desetiletá, je možno prodloužit do 18 let věku dítěte. Úspěšným zakončením studia žák získá základy vzdělání.

© 2016 - Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova, škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Realizace web studio dat

Prohlášení o přístupnosti