Doporučujeme

Příručka MPSV pro osoby se zdravotním postižením 12. 12. 2016

Příručka obsahuje informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému a na trhu práce.

O právech lidí s postižením 1. 1. 2023

Úmluva OSN o právech lidí s postižením ve snadném čtení.

Vzdělávání dětí a žáků se vzácnými onemocněními 1. 1. 2023

Portál s množstvím zajímavých a potřebných informací.

CENTRUM KOLEGIÁLNÍ PODPORY

      

PORTÁL ZKOLA

         

V NAŠÍ ŠKOLE JSOU

        

NAŠI PODPOROVATELÉ

 

 

 

 

 

 

Agentura NP Staré Město

 

 


 

Informace vedení školy

Proč vybrat pro své dítě právě naši školu? 1. 1. 2021

Klikněte na nadpis... a přečtěte si, co naše základní a mateřská škola žákům nabízí.

JSME TU PRO VÁS UŽ

      

NAŠE ŠKOLA JE

            

NAŠI PARTNEŘI PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Základní škola

Docházka v základní škole je devítiletá. Žáci jsou rozděleni podle ročníku do jednotlivých tříd s nižším počtem žáků. Výhodou těchto malých tříd je individuální přístup pedagogů k žákům.

Učitel žákovi věnuje daleko více času a dítě může pracovat podle svých možností a schopností. Nebývá přetěžováno, protože učivo je rozvrstveno tak, aby nenastaly potíže s jeho nahromaděním. Výuka probíhá po spirále, probrané učivo se tedy neustále opakuje a přidává se k němu postupně učivo nové.

Žáci se učí stejným předmětům jako v běžné základní škole včetně anglického jazyka, příp. druhého cizího jazyka a informatiky. Získané poznatky si mohou procvičovat v nově vybavené počítačové učebně.

Při vyučování jsou využívány speciální učebnice, pracovní sešity a pomůcky. Speciální přístup vyučujících k dětem je v naší škole samozřejmostí.

Úspěšným zakončením studia žák získá základní vzdělání.

© 2016 - Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova, škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Realizace web studio dat

Prohlášení o přístupnosti