Doporučujeme

Příručka MPSV pro osoby se zdravotním postižením 12. 12. 2016

Příručka obsahuje informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému a na trhu práce.

Vzdělávání dětí a žáků se vzácnými onemocněními 21. 10. 2012

Portál s množstvím zajímavých a potřebných informací.

O právech lidí s postižením 4. 2. 2012

Úmluva OSN o právech lidí s postižením ve snadném čtení.

CENTRUM KOLEGIÁLNÍ PODPORY

      

PORTÁL ZKOLA

         

V NAŠÍ ŠKOLE JSOU

        

NAŠI PODPOROVATELÉ

 

 

 

 

 

 

Agentura NP Staré Město

 

 


 

Informace vedení školy

Proč vybrat pro své dítě právě naši školu? 1. 1. 2021

Klikněte na nadpis... a přečtěte si, co naše základní a mateřská škola žákům nabízí.

JSME TU PRO VÁS UŽ

      

NAŠE ŠKOLA JE

            

NAŠI PARTNEŘI PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Rehabilitační třídy

Rehabilitačními třídami označujeme třídy žáků s těžkým postižením, kteří se vzdělávají podle druhé části školního vzdělávacího programu Základní škola speciální.

V rehabilitačních třídách se vzdělávají žáci, kteří mají velmi závažné mentální postižení většinou kombinované s poruchou motoriky, komunikačních schopností a dalších závažných omezení. Proto jsou vzděláváni na základě speciálně upraveného vzdělávacího programu.

Výchovně vzdělávací proces probíhá ve speciálně upravených podmínkách a za speciálně pedagogického vedení a spodporou asistentů pedagoga.

Obsahem výchovně vzdělávací práce je především oblast sebeobsluhy, hygieny, stravování, rozvoj smyslů a osvojování některých elementárních vědomostí, dovedností a návyků. V komunikaci se často využívají alternativní a augmentativní systémy, provádí se rehabilitační tělesná výchova a různé formy terapií. Výuka probíhá ve skupinách i individuální formou.

Výuka probíhá v tématických blocích, kdy se úkoly jednotlivých předmětů mohou vzájemné doplňovat a prolínat. Režim dne je rozdělen na pravidelné střídání výuky, vhodných terapií, odpočinku a hry.

Pro každého žáka je vypracován individuální vzdělávací plán, který je uzpůsoben specifickým potřebám žáka.

Cíle vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem:

  • vést žáky k co nejvyšší míře soběstačnosti (hygienické návyky, sebeobsluha)
  • rozvíjet u žáků komunikační dovednosti – využívání alternativní a augmentativní komunikace, rozvíjet slovní zásobu dle tématických okruhů či slovních druhů podle analogie slovní stavby
  • rozvíjet motoriku a pohyblivost žáků
  • rozvíjet poznávací procesy – paměť, pozornost apod
  • podporovat a rozvíjet estetické cítění a zájmy
  • vést žáky k utváření pozitivních vztahů ke spolužákům i ostatním lidem
  • vést žáky k plnění jednoduchých úkonů

V rehabilitačních třídách plní žáci povinnou školní docházku, která je desetiletá. Úspěšným absolvováním získají základy vzdělání.

© 2016 - Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova, škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Realizace web studio dat

Prohlášení o přístupnosti