Doporučujeme

Příručka MPSV pro osoby se zdravotním postižením 12. 12. 2016

Příručka obsahuje informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému a na trhu práce.

Vzdělávání dětí a žáků se vzácnými onemocněními 21. 10. 2012

Portál s množstvím zajímavých a potřebných informací.

O právech lidí s postižením 4. 2. 2012

Úmluva OSN o právech lidí s postižením ve snadném čtení.

CENTRUM KOLEGIÁLNÍ PODPORY

      

PORTÁL ZKOLA

         

V NAŠÍ ŠKOLE JSOU

        

NAŠI PODPOROVATELÉ

Informace vedení školy

Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020 25. 4. 2019

V souladu s novelou zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) zveřejňujeme seznam přijatých žáků pod evidenčními čísly, která byla na základě žádosti podané zákonnými zástupci jednotlivým žákům přidělena.

Proč vybrat pro své dítě právě naši školu? 4. 2. 2017

Klikněte na nadpis... a přečtěte si, co naše základní a mateřská škola žákům nabízí.

JSME TU PRO VÁS UŽ

      

NAŠE ŠKOLA JE

            

NAŠI PARTNEŘI PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Pancake day

Seznamujeme se s velikonočními zvyky v jiných zemích.

Velikonoční svátky jsou tady.

Už víme, jak to o Velikonocích chodí u nás. V rámci multikulturní výchovy a výuky anglického jazyka poznáváme, jaké zvyky dodržují v zemích, kde se mluví anglicky.

Tak jsme měli možnost dovědět se, že předvelikonoční úterý je známé jako Pancake day. Den, kdy americké a anglické rodiny nasmaží a spořádají mnoho palačinek. 

Tamní tradice říká, že se Palačinkový den slaví na počest hospodyně, která v tento den smažila palačinky, když v tu chvílí zaslechla kostelní zvon, který zval ke zpovědi. Ihned vyběhla rychle z domu, aniž by si všimla, že má na sobě ještě zástěru a v ruce drží pánvičku s rozpáleným olejem a palačinkou.

Od té doby se na masopustní úterý pořádají ve městě Olney v hrabství Buckinghamshire i v celé Anglii palačinkové závody, kterých se mohou zúčastnit pouze ženy, které na sobě mají sukni a zástěru, čepeček a v ruce pánvičku s palačinkou, kterou musí v daných intervalech navíc obracet. Vybíhá se v 11.55 a běží se téměř 400 metrů ke kostelu. 

My jsme sice závody nepořádali, ale palačinky jsme si připravili. Naučili jsme se nejen připravit těsto, ale i usmažit je. U někoho bylo vrcholem celé přípravy obracení palačinek ve vzduchu.

Hotové palačinky už byly jen odměnou za dobře vykonanou práci.


© 2016 - Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova, škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Realizace web studio dat