Doporučujeme

Příručka MPSV pro osoby se zdravotním postižením 12. 12. 2016

Příručka obsahuje informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému a na trhu práce.

Vzdělávání dětí a žáků se vzácnými onemocněními 21. 10. 2012

Portál s množstvím zajímavých a potřebných informací.

O právech lidí s postižením 4. 2. 2012

Úmluva OSN o právech lidí s postižením ve snadném čtení.

CENTRUM KOLEGIÁLNÍ PODPORY

      

PORTÁL ZKOLA

         

V NAŠÍ ŠKOLE JSOU

        

NAŠI PODPOROVATELÉ

Informace vedení školy

Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020 25. 4. 2019

V souladu s novelou zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) zveřejňujeme seznam přijatých žáků pod evidenčními čísly, která byla na základě žádosti podané zákonnými zástupci jednotlivým žákům přidělena.

Proč vybrat pro své dítě právě naši školu? 4. 2. 2017

Klikněte na nadpis... a přečtěte si, co naše základní a mateřská škola žákům nabízí.

JSME TU PRO VÁS UŽ

      

NAŠE ŠKOLA JE

            

NAŠI PARTNEŘI PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Turistický kroužek

Na Zelený čtvrtek jsme poznávali přírodní krásy v okolí našeho města.

O velikonočních prázdninách jsme s dětmi z turistického kroužku naplánovali pěší tůru v nedalekém okolí. Naše trasa vedla od školy, přes Smetanovy sady, do Mařatic. Poté Vinohradskou ulicí k rozhledně Rovnina. Někteří z nás měli tu odvahu vystoupat do výšky 50m a pozorovat široké okolí Uh. Hradiště. 

Po svačině u rozhledny jsme zamířili ke kapli na Rochusu. Po cestě jsme se kochali krásnou jarní přírodou a pozorovali zvířata, která se vyskytovala na polích a loukách. 

Kolem parku Rochus jsme sešli zpět do Mařatic a na zahrádce restaurace jsme se po velmi dobrém výkonu (10 km) osvěžili kofolou a nanukem.

© 2016 - Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova, škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Realizace web studio dat