Doporučujeme

Příručka MPSV pro osoby se zdravotním postižením 12. 12. 2016

Příručka obsahuje informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému a na trhu práce.

Vzdělávání dětí a žáků se vzácnými onemocněními 21. 10. 2012

Portál s množstvím zajímavých a potřebných informací.

O právech lidí s postižením 4. 2. 2012

Úmluva OSN o právech lidí s postižením ve snadném čtení.

CENTRUM KOLEGIÁLNÍ PODPORY

      

PORTÁL ZKOLA

         

V NAŠÍ ŠKOLE JSOU

        

NAŠI PODPOROVATELÉ

Informace vedení školy

Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020 25. 4. 2019

V souladu s novelou zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) zveřejňujeme seznam přijatých žáků pod evidenčními čísly, která byla na základě žádosti podané zákonnými zástupci jednotlivým žákům přidělena.

Proč vybrat pro své dítě právě naši školu? 4. 2. 2017

Klikněte na nadpis... a přečtěte si, co naše základní a mateřská škola žákům nabízí.

JSME TU PRO VÁS UŽ

      

NAŠE ŠKOLA JE

            

NAŠI PARTNEŘI PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Ekoexkurze ke Dni Země

Návštívili jsme Ekocentrum Veronica v Hostětíně

V rámci environmentální výchovy se naši žáci vydali na návštěvu do vesničky Hostětín, která leží na moravsko - slovenském pomezí, asi 5 km od Slavičína. Vzdělávací a informační středisko Centrum Veronica působí v unikátním prostředí obce Hostětín, kteráje známá svými ekologickými projekty. Posláním centra je ukazovat na praktických příkladech a realizovaných modelových projektech, že vztah k přírodě, místním zdrojům a tradicím spolu s ohleduplným hospodařením může chránit životní prostředí a globální klima.

Naše dnešní návštěva probíhala za krásného slunečného počasí. Mohli jsme si tak užívat kouzelné prostředí rozlehlé zahrady a nejrůznější zákoutí s poznávacími ekoaktivitami. Někteří z nás se vydali i do vesnice na Hostětínskou ekohledačku Živ-li´s s živly. Poznali tak, jakým způsobem je možné respektovat a využívat přírodní živly jako je voda, oheň, zduch a země ku prospěchu člověka, aniž by příroda trpěla.

Naše dnešní návštěva v zajímavém a prospěšném Ekocentru Veronica byla uctěním Dne Země, který bývá každoročně 22.dubna. Lidé na celém světě si v tento den připomínají důležitost zachování udržitelnosti přírodních zdrojů na naší planetě, která trpí dopady lidského chování na životní prostředí. Ani my nejsme lhostejní a snažíme v rámci našich možností přistupovat k přírodě a životnímu prostředí zodpovědně.

 

© 2016 - Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova, škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Realizace web studio dat