Doporučujeme

Příručka MPSV pro osoby se zdravotním postižením 12. 12. 2016

Příručka obsahuje informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému a na trhu práce.

Vzdělávání dětí a žáků se vzácnými onemocněními 21. 10. 2012

Portál s množstvím zajímavých a potřebných informací.

O právech lidí s postižením 4. 2. 2012

Úmluva OSN o právech lidí s postižením ve snadném čtení.

CENTRUM KOLEGIÁLNÍ PODPORY

      

PORTÁL ZKOLA

         

V NAŠÍ ŠKOLE JSOU

        

NAŠI PODPOROVATELÉ

Informace vedení školy

Proč vybrat pro své dítě právě naši školu? 4. 2. 2017

Klikněte na nadpis... a přečtěte si, co naše základní a mateřská škola žákům nabízí.

JSME TU PRO VÁS UŽ

      

NAŠE ŠKOLA JE

            

NAŠI PARTNEŘI PRO VZDĚLÁVÁNÍ

VI. třída

Smích, práce a pohoda, to je výuka v VI. třídě.

V měsíci květnu si v hodinách výtvarné a pracovní výchovy zdobíme třídu. Vytvořili jsme si rozesmáté veselé sluníčko otiskem dětských dlaní, obtiskovali jsme šeříky do vázičky a vyrobili kvetoucí obrázky ke Dni matek.

Také jsme se stali na chvíli zahradníky, kdy jsme čichali ke květinám a přesazovali sazenice rajčat.

Během slunného počasí jsme v pohybové výchově využívali zahradu ke cvičení, nácviku házení, procvičování chůze i relaxaci.

Na všechny naše aktivity během tohoto období se můžete podívat ve fotogalerii.

© 2016 - Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova, škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Realizace web studio dat