Doporučujeme

Příručka MPSV pro osoby se zdravotním postižením 12. 12. 2016

Příručka obsahuje informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému a na trhu práce.

Vzdělávání dětí a žáků se vzácnými onemocněními 21. 10. 2012

Portál s množstvím zajímavých a potřebných informací.

CENTRUM KOLEGIÁLNÍ PODPORY

      

PORTÁL ZKOLA

         

V NAŠÍ ŠKOLE JSOU

        

NAŠI PODPOROVATELÉ

Zlínský kraj

 

 

 

 

 

Agentura NP Staré Město

 

 


Informace vedení školy

Proč vybrat pro své dítě právě naši školu? 1. 1. 2020

Klikněte na nadpis... a přečtěte si, co naše základní a mateřská škola žákům nabízí.

JSME TU PRO VÁS UŽ

      

NAŠE ŠKOLA JE

            

NAŠI PARTNEŘI PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Zápis

Aktuální informace k zápisu do prvního ročníku naší školy.

Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků,

podle mimořádného opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy si Vás dovoluji informovat o průběhu zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021.

Zápis se uskuteční v termínu od 1. dubna do 30. dubna 2020. Vzhledem k mimořádným opatřením bude zápis organizován bez osobní přítomnosti dítěte ve škole. 

Žádost o přijetí nebo o odklad povinné školní docházky můžete do školy dodat těmito způsoby:

  • osobním doručením do kanceláře školy ve čtvrtek 9. 4. a 30. 4. a v pátek 17. 4. a 24. 4. 2020 vždy od 8:00 do 11:00 hodin
  • poštou na adresu ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Šafaříkova, ul. Šafaříkova 961, 686 01 Uherské Hradiště
  • e-mailem s elektronickým podpisem na adresu zsmssuh@zsmssuh.cz
  • datovou schránkou na adresu qyhw7hk

K žádosti o přijetí je třeba dodat:

  1. vyplněný formulář Žádost o přijetí k povinné školní docházce
  2. Zápisní list žáka
  3. pokud máte, pak i Doporučení ke vzdělávání vydané speciálně pedagogickým centrem nebo pedagogicko psychologickou poradnou

K  žádosti o odklad povinné školní docházky dodejte:

  1. vyplněný formulář Žádost o odklad povinné školní docházky
  2. Doporučující posouzení vydané speciálně pedagogickým centrem nebo pedagogicko psychologickou poradnou.
  3. Doporučující posouzení odborného lékaře (dětského lékaře vašeho dítěte) nebo klinického psychologa

Formuláře žádostí a Zápisní list najdete níže.

V případě dotazů či nejasností kontaktujte ředitele školy na tel. 777 552 882.

Děkuji za spolupráci

Mgr. Karel Zerzáň, ředitel školy

Zápisní list 2020.pdf (.pdf, 440.02 KB)
Zápis 2020 1 small.png, 533x600, 455.97 KB

Kliknutím na obrázek (2x) jej zvětšíte., 424x600, 392.65 KBKliknutím na obrázek (2x) jej zvětšíte.

© 2016 - Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova, škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Realizace web studio dat