Doporučujeme

Příručka MPSV pro osoby se zdravotním postižením 12. 12. 2016

Příručka obsahuje informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému a na trhu práce.

Vzdělávání dětí a žáků se vzácnými onemocněními 21. 10. 2012

Portál s množstvím zajímavých a potřebných informací.

O právech lidí s postižením 4. 2. 2012

Úmluva OSN o právech lidí s postižením ve snadném čtení.

CENTRUM KOLEGIÁLNÍ PODPORY

      

PORTÁL ZKOLA

         

V NAŠÍ ŠKOLE JSOU

        

NAŠI PODPOROVATELÉ

Zlínský kraj

 

 

 

 

 

Agentura NP Staré Město

 

 


Informace vedení školy

Oznámení o provozu Základní školy a Mateřské školy Uherské Hradiště, Šafaříkova v období hlavních prázdnin 22. 6. 2020

Oznámení ředitele školy zobrazíte kliknutím na nadpis tohoto článku.

Proč vybrat pro své dítě právě naši školu? 1. 1. 2020

Klikněte na nadpis... a přečtěte si, co naše základní a mateřská škola žákům nabízí.

JSME TU PRO VÁS UŽ

      

NAŠE ŠKOLA JE

            

NAŠI PARTNEŘI PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Informace pro rodiče

Aktuální informace k otevření školy v omezeném režimu.
Vážení rodiče,

rozhodnutím Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT) je s účinností od 1. června 2020 možná osobní přítomnost žáků základních škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem, přičemž docházka do školy není pro tyto žáky povinná.

Účast žáků je tedy dobrovolná a je podmíněna podpisem upraveného čestného prohlášení ze strany rodiče, kde zákonný zástupce prohlašuje, že si je vědom, že ve speciálních školách existuje zvýšené epidemiologické riziko, protože se jedná o kolektiv, ve kterém lze jen stěží zabránit blízkému kontaktu osob, a tak je možné zajistit pouze nižší standard ochrany žáků. Zvažte tedy prosím pečlivě riziko, které Vaše dítě podstoupí přímou účastí ve výuce.

Do školy by neměli nastoupit žáci patřící do rizikové skupiny osob, kterou stanovilo Ministerstvo zdravotnictví ČR. Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod nebo pokud některý z níže uvedených bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  • při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  • při protinádorové léčbě,
  • po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární)

Do školy mohou nastoupit pouze žáci zdraví, u kterých se v posledních dvou týdnech neprojevily jakékoliv příznaky virového infekčního onemocnění dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, vyrážka, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).

Organizace pobytu žáků ve škole bude upravena podle počtu přihlášených žáků. Počítat je třeba se skutečností, že za stěžejní způsob vzdělávání MŠMT pokládá distanční výuku žáků na dálku, která bude v naší škole pokračovat v nastavené formě až do konce školního roku.

Ve škole se žáci budou vzdělávat do konce školního roku v neměnných skupinkách složených zřejmě ze žáků několika tříd (bude upřesněno podle počtu přihlášených žáků) pod vedením stejných pedagogických pracovníků školy. Vzhledem k možnostem školy a náročnosti při organizaci současného pobytu žáků ve škole a realizaci vzdělávání na dálku, nemůžeme pro Vaše děti přítomné ve škole garantovat výuku vedenou jejich třídní učitelkou.

Z důvodu dodržení předepsaných hygienických opatření budou žáci docházet do školy v přesně stanovenou hodinu, aby se zabránilo jejich setkávání se žáky z jiných skupin. Pobyt ve škole bude žákům umožněn nejdéle do 13:30 hodin (bude upřesněno podle počtu přihlášených žáků). Obědy žákům škola bohužel nemůže zajistit, protože vývařovna Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické v Uherském Hradišti, ze které obědy odebíráme, je do konce školního roku pro školní stravování uzavřena. Podle opatření vydaného MŠMT je nutno dodržet, aby každý žák seděl sám v lavici a dodržoval minimální vzdálenost 1,5 metru od ostatních osob.

Vzhledem ke skutečnosti, že informace školám o podmínkách pro jejich otevření dorazily z MŠMT až ve čtvrtek 28. května 2020, otevřeme školu přihlášeným žákům od středy 3. června 2020, tedy ve chvíli, kdy bude pro zajištění provozu školy vše řádně a zodpovědně připraveno.

Zákonní zástupci žáků jsou povinni vyjádřit zájem o docházku svého dítěte do školy nejpozději do neděle 31. května 2020, a to výhradně vyplněním stručného formuláře, jehož adresa je umístěna níže. Pokud by Vám odkaz nefungoval, zkopírujte jej do adresního řádku Vašeho internetového prohlížeče. Žáky přihlášené po tomto datu již do školy nemůžeme přijmout. V případě problémů či dotazů kontaktujte ředitele školy na tel. čísle 777 552 882.

Formulář k vyplnění najdete zde: https://forms.gle/poUEifcUCv65dGrS9

Rodičům přihlášených žáků zašleme e-mailem podrobné informace k nástupu do školy a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění nejpozději během dopoledne v úterý 2. června 2020.

Rodiče žáků, kteří do školy nenastoupí, mají nárok na pobírání ošetřovného do 30. 6. 2020. Pro žáky, kteří do školy nenastoupí, budou třídní učitelky do konce školního roku organizovat výuku na dálku stejným způsobem jako doposud.

Děkujeme Vám za spolupráci a přejeme pevné zdraví Vám i Vašim rodinám.

Mgr. Karel Zerzáň, ředitel školy

Čestné prohlášení si můžete stáhnout zde:

© 2016 - Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova, škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Realizace web studio dat