Doporučujeme

Příručka MPSV pro osoby se zdravotním postižením 12. 12. 2016

Příručka obsahuje informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému a na trhu práce.

Vzdělávání dětí a žáků se vzácnými onemocněními 21. 10. 2012

Portál s množstvím zajímavých a potřebných informací.

O právech lidí s postižením 4. 2. 2012

Úmluva OSN o právech lidí s postižením ve snadném čtení.

CENTRUM KOLEGIÁLNÍ PODPORY

      

PORTÁL ZKOLA

         

V NAŠÍ ŠKOLE JSOU

        

NAŠI PODPOROVATELÉ

Zlínský kraj

 

 

 

 

 

Agentura NP Staré Město

 

 


 

Informace vedení školy

Proč vybrat pro své dítě právě naši školu? 1. 1. 2021

Klikněte na nadpis... a přečtěte si, co naše základní a mateřská škola žákům nabízí.

JSME TU PRO VÁS UŽ

      

NAŠE ŠKOLA JE

            

NAŠI PARTNEŘI PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Malování v plenéru

Naši žáci malovali společně se studenty hradišťské UMPRUMky a žáky ZUŠ.

Tradiční akce, kterou pořádáme ve spolupráci se základní uměleckou školou ZUŠ a střední umělecko průmyslovou školou UMPRUM, proběhla tentokrát v parku Smetanovy sady u Slovácké búdy.

Tématem byla samozřejmě okolní příroda - podle zájmu malých umělců bylo možno využít fotografie detailů listů, kůry nebo pařezů, dotvořit malbu živými nebo barevnými lístky vystřiženými z papíru, případně se  zaměřit na celkový výjev krajiny.

Pracovalo se po skupinách, proto měl každý malíř z naší školy k dispozici dvojici studentů ze ZUŠ nebo UMPRUM. Ti ochotně radili, pomáhali nebo přímo vedli ruku se štětcem, aby byl prožitek z tvoření co nejpříjemnější.

Všem ochotným výtvarníkům patří velké díky za pomoc, poděkování posíláme i paní Hance Klinkovské za výtvarné vedení celé akce. 


© 2016 - Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova, škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Realizace web studio dat

Prohlášení o přístupnosti