Doporučujeme

Příručka MPSV pro osoby se zdravotním postižením 12. 12. 2016

Příručka obsahuje informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému a na trhu práce.

Vzdělávání dětí a žáků se vzácnými onemocněními 21. 10. 2012

Portál s množstvím zajímavých a potřebných informací.

O právech lidí s postižením 4. 2. 2012

Úmluva OSN o právech lidí s postižením ve snadném čtení.

CENTRUM KOLEGIÁLNÍ PODPORY

      

PORTÁL ZKOLA

         

V NAŠÍ ŠKOLE JSOU

        

NAŠI PODPOROVATELÉ

Zlínský kraj

 

 

 

 

 

Agentura NP Staré Město

 

 


 

Informace vedení školy

Proč vybrat pro své dítě právě naši školu? 1. 1. 2021

Klikněte na nadpis... a přečtěte si, co naše základní a mateřská škola žákům nabízí.

JSME TU PRO VÁS UŽ

      

NAŠE ŠKOLA JE

            

NAŠI PARTNEŘI PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Ocenění paní učitelky Mikuláštíkové

Srdečně blahopřejeme!

Ve čtvrtek 18. listopadu 2021 v reprezentačních prostorách uherskohradišťské reduty převzala z rukou představitelů Města Uherské Hradiště paní Mgr. Jitka Mikuláštíková ocenění za významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace a za dlouhodobou kvalitní práci ve školství.

Paní Mgr. Jitka Mikuláštíková zasvětila celý svůj profesní život práci s hendikepovanými dětmi. Cestu k nim našla již v roce 1997, kdy začala pracovat jako vychovatelka v denním stacionáři pro dětské klienty s mentálním postižením, který zřizuje Diakonie ČCE Cesta v Uherském Hradišti.

Práce s postiženými dětmi a možnost budovat u nich nové kompetence paní Mgr. Mikuláštíkovou naplňovala, proto se rozhodla změnit zaměstnání a v roce 2007 nastoupila jako vychovatelka a asistentka pedagoga do svého nynějšího působiště - na Základní školu a Mateřskou školu v Uherském Hradišti na ulici Šafaříkova.

Paní Mgr. Mikuláštíková stále hledala nové cesty, jak pracovat s těžce postiženými žáky a jak zlepšovat kvalitu jejich života, a tak se pustila do studia. K 50. narozeninám si paní učitelka nadělila magisterský diplom úspěšně vystudovaného oboru speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Od září roku 2015 paní Mgr. Mikuláštíková pracuje v naší škole jako učitelka ve třídě pro žáky s kombinovaným postižením. Nejenom že ovládá nejrůznější rehabilitační techniky a žáci se na výuku s paní učitelkou těší, ale dokáže kolem sebe vytvářet atmosféru plnou pohody a porozumění. Rodiči i dětmi jsou velmi oblíbené společné aktivity, které paní učitelka často organizuje a také návštěvy zaměstnanců různých profesí, kteří těžce postižené žáky seznamují s povoláními a činnostmi pro ně běžně nedostupnými.

Paní učitelce Mikuláštíkové děkujeme za její práci a k získanému ocenění srdečně blahopřejeme.Medailon paní učitelky Mgr. Jitky Mikuláštíkové

Článek na portálu Města Uherské Hradiště - zde 

Ocenění 2021 web MUH.JPG (.jpg, 281.98 KB)

© 2016 - Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova, škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Realizace web studio dat

Prohlášení o přístupnosti