Doporučujeme

Příručka MPSV pro osoby se zdravotním postižením 12. 12. 2016

Příručka obsahuje informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému a na trhu práce.

O právech lidí s postižením 1. 1. 2023

Úmluva OSN o právech lidí s postižením ve snadném čtení.

Vzdělávání dětí a žáků se vzácnými onemocněními 1. 1. 2023

Portál s množstvím zajímavých a potřebných informací.

CENTRUM KOLEGIÁLNÍ PODPORY

      

PORTÁL ZKOLA

         

V NAŠÍ ŠKOLE JSOU

        

NAŠI PODPOROVATELÉ

 

 

 

 

 

 

Agentura NP Staré Město

 

 


 

BESEDA

3. prosinec - MEZINÁRODNÍ DEN OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Žáci školy se v pondělí 5.12. sešli u příležitosti připomenutí významného dne. Mezinárodní den zdravotně postižených se týká lidí postižených fyzicky, smyslově, duševně či mentálně. Mezinárodní den zdravotně postižených - 3. prosinec byl poprvé vyhlášen světovým dnem zdravotně postižených osob v roce 1981. V České republice si tento den připomínáme od roku 1993. Jde především o pomoc, informovanost a vzájemné porozumění a vzdělávání se v komunikaci a odstraňování jak lidských, tak architektonických bariér.

„Ve všech zemích se postižení lidé potýkají s nejrůznějšími překážkami a předsudky. Cílem Mezinárodního dne zdravotně postižených je zařadit handicapované lidi do společnosti, do běžného života, poskytnout jim možnost vzdělání i pracovního uplatnění.“

Zabývali jsme se KOMUNIKACÍ - jakým zpúsobem komunikujeme, historií přístrojů, které umožňovali komunikaci na dálku a dále jednotlivým skupinám osob se zdravotním postižením. Přesuny osob s tělesným postižením, přesuny a komunikace lidí s postižením zraku, sluchu a zásady komunikace u osob s autismem.

Je třeba stále více tolerance a vzájemných kontaktů, více informací o dané problematice, abychom bez problémů mohli žít vedle sebe a byli všichni KAMARÁDI! 


© 2016 - Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova, škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Realizace web studio dat

Prohlášení o přístupnosti