Doporučujeme

Příručka MPSV pro osoby se zdravotním postižením 12. 12. 2016

Příručka obsahuje informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému a na trhu práce.

O právech lidí s postižením 1. 1. 2023

Úmluva OSN o právech lidí s postižením ve snadném čtení.

Vzdělávání dětí a žáků se vzácnými onemocněními 1. 1. 2023

Portál s množstvím zajímavých a potřebných informací.

CENTRUM KOLEGIÁLNÍ PODPORY

      

PORTÁL ZKOLA

         

V NAŠÍ ŠKOLE JSOU

        

NAŠI PODPOROVATELÉ

 

 

 

 

 

 

Agentura NP Staré Město

 

 


 

Informace vedení školy

Oznámení o provozu Základní školy a Mateřské školy Uherské Hradiště, Šafaříkova v období hlavních prázdnin 1. 7. 2024

Oznámení ředitele školy zobrazíte kliknutím na nadpis tohoto článku.

Přerušení provozu MŠ v období letních prázdnin 1. 7. 2024

Informace najdete po kliknutí na nadpis článku.

Proč vybrat pro své dítě právě naši školu? 1. 1. 2021

Klikněte na nadpis... a přečtěte si, co naše základní a mateřská škola žákům nabízí.

JSME TU PRO VÁS UŽ

      

NAŠE ŠKOLA JE

            

NAŠI PARTNEŘI PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Školní družina

Školní družina realizuje výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost mimo vyučování. Činnosti probíhají formou pravidelných nebo příležitostných aktivit z oblasti vzdělávací, odpočinkové, rekreační a zájmové.
foto web ŠD 1.jpg, 500x375, 42.64 KB

Svou činností školní družina plynule navazuje na činnost školy a školní vzdělávací programy. Činnosti v ŠD přispívají k odstranění únavy a k regeneraci tělesných i duševních sil dětí a k získání nových poznatků o životě kolem nás, o světě a o přírodě. Podle individuálních možností školní družina umožňuje žákům přípravu na vyučování. 

Žáci jsou rozděleni do tří oddělení. Počty přítomných žáků se během dne mění, odcházejí po obědě do vyučování, zájmových kroužků nebo domů. Maximální počet žáků v jednom oddělení je šest, o které pečují vždy dvě vychovatelky.

V každé třídě jsou vymezeny prostory pro hru, relaxaci a zájmovou činnost. V jednotlivých třídách je část místnosti pokryta pěnovými tatami nebo kobercem, který žáci využívají zejména k relaxaci s množstvím relaxačních pomůcek i při jiných odpočinkových činnostech nebo ke hře s LEGEM. Pro zájmové a rukodělné činnosti je část místnosti vybavena stoly a židlemi. Na výzdobě prostor družiny se podílejí sami žáci za pomocí vychovatelek.

Pro herní činnosti si mohou žáci vybírat různé stavebnice, kostky, skládačky, puzzle, stolní hry, drobné sportovní náčiní jako např. míče, kuželky, petangue, florbal, stolní tenis apod. Pro aktivity venku využíváme školní zahradu a přilehlé hřiště dětského domova, kde si mohou především chlapci zahrát fotbal, florbal, vybíjenou, petangue, kroket a jiné zábavné hry. Pro výtvarné a pracovní činnosti mají děti v družině k dispozici veškeré výtvarné pomůcky: pastelky, voskovky, vodové barvy, tempery, prstové barvy a jiné výtvarné potřeby.

Pro poslechové činnosti  a relaxační činnosti se používají magnetofony a CD přehrávače. První třída je vybavena velkou interaktivní tabulí, která slouží v družině především k promítání pohádek. V každém oddělení školní družiny mají žáci k dispozici počítač případně mohou navštěvovat počítačovou učebnu.

Z finančních prostředků školní družiny jsou pořizovány do ŠD nové hry, stavebnice a výtvarné potřeby. 

Snažíme se ve školní družině vytvářet takové prostředí, aby se děti cítily spokojené, bezpečné a šťastné!

Provoz školní družiny:
     - od ukončení vyučování do 15:00 hodin

© 2016 - Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova, škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Realizace web studio dat

Prohlášení o přístupnosti