Doporučujeme

Příručka MPSV pro osoby se zdravotním postižením 12. 12. 2016

Příručka obsahuje informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému a na trhu práce.

Vzdělávání dětí a žáků se vzácnými onemocněními 21. 10. 2012

Portál s množstvím zajímavých a potřebných informací.

O právech lidí s postižením 4. 2. 2012

Úmluva OSN o právech lidí s postižením ve snadném čtení.

CENTRUM KOLEGIÁLNÍ PODPORY

      

PORTÁL ZKOLA

         

V NAŠÍ ŠKOLE JSOU

        

NAŠI PODPOROVATELÉ

Zlínský kraj

 

 

 

 

 

Agentura NP Staré Město

 

 


Informace vedení školy

Zápis žáků prvního ročníku na školní rok 2020/2021 1. 1. 2020

Zápis do 1. ročníku základní školy a základní školy speciální se uskuteční ve středu 22. dubna 2020. Podrobnější informace po kliknutí na nadpis článku.

Proč vybrat pro své dítě právě naši školu? 1. 1. 2020

Klikněte na nadpis... a přečtěte si, co naše základní a mateřská škola žákům nabízí.

JSME TU PRO VÁS UŽ

      

NAŠE ŠKOLA JE

            

NAŠI PARTNEŘI PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Základní škola

E-mail všech zaměstnanců: jmeno.prijmeni@zsmssuh.cz
Seznam pedagogických pracovníků ZŠ 
 
 • Bartošíková, Jiřina - vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga
  Tel.: 572 552 888
 • Blahová, Hana, Bc. - vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga
  Tel.: 572 552 888
 • Boráňová, Kateřina, Mgr. - třídní učitelka VII. třídy
  Tel.: 734 682 604, 572 552 888
 • Hanáčková, Jana, Bc. - učitelka
  Tel.: 572 552 888
 • Heliová, Simona, PhDr. - třídní učitelka III. třídy
  Tel.: 572 552 888
 • Hoferková, Jana, Bc. - asistentka pedagoga
  Tel.: 572 552 888
 • Hoferková, Lucie, Mgr. - asistentka pedagoga
  Tel.: 572 552 888
 • Hráčková, Markéta, Mgr. - třídní učitelka IV. tř, metodik prevence sociálně patologických jevů a environmentální výchovy
  Tel.: 572 552 888
 • Josefíková, Marcela, Mgr. - třídní učitelka VI. tř.
  Tel.: 572 552 888
 • Josefíková, Monika - asistentka pedagoga
  Tel.: 572 552 888
 • Kebortová, Stanislava, PhDr. - zástupkyně ředitele, výchovný poradce a kontaktní pracovník pro spolupráci se školskými poradenskými zařízeními
  Tel.: 576 519 377, 730 573 436
 • Kolajová, Leona - asistentka pedagoga
  Tel.: 572 552 888
 • Kolajová, Slobodanka - vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga
  Tel.: 572 552 888
 • Kouřímská, Jitka - asistentka pedagoga
  Tel.: 572 552 888
 • Křiváková, Ludmila - vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga
  Tel.: 572 552 888
 • Mazúrková, Zdeňka - vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga
  Tel.: 572 552 888
 • Mikuláštíková, Jitka, Mgr. - třídní učitelka I. tř.
  Tel.: 572 552 888
 • Mladěnková, Kateřina, Mgr. - učitelka
  Tel.: 572 552 888
 • Olšáková, Iveta - asistentka pedagoga
  Tel.: 572 552 888
 • Ondrúšová, Helena - asistentka pedagoga
  Tel.: 572 552 888
 • Ostrožíková, Marcela - asistetka pedagoga
  Tel.: 572 552 888
 • Patáková, Hana - asistentka pedagoga
  Tel.: 572 552 888
 • Sečkárová, Michaela, Ing. - asistentka pedagoga
  Tel.: 572 552 888
 • Slezáková, Martina - asistentka pedagoga
  Tel.: 572 552 888
 • Slováčková, Taťána, Mgr. - třídní učitelka X. třídy, metodik pro práci se žáky s PAS
  Tel.: 572 552 888
 • Šáchová, Jitka, DiS. - vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga
  Tel.: 572 552 888
 • Šťastná, Lucie, Mgr. - třídní učitelka V. třídy, koordinátorka ŠVP
  Tel.: 572 552 888
 • Štěrbová, Dana, Mgr. - vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga
  Tel.: 572 552 888
 • Taťáková, Radka - vedoucí vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga
  Tel.: 572 552 888
 • Vintrová, Ivana, Mgr. - třídní učitelka II. třídy
  Tel.: 572 552 888, 730 150 315
 • Zemánková, Soňa, Mgr. - třídní učitelka VIII. třídy
  Tel. 572 552 888, 734 682 606
 • Zerzáň, Karel, Mgr. - ředitel školy, ICT koordinátor
  Tel.: 576 519 377, 777 552 882
 • Zlomková, Magdalena, Mgr. -  třídní učitelka IX. třídy
  Tel.: 572 552 888

 

© 2016 - Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova, škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Realizace web studio dat