Doporučujeme

Příručka MPSV pro osoby se zdravotním postižením 12. 12. 2016

Příručka obsahuje informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému a na trhu práce.

Vzdělávání dětí a žáků se vzácnými onemocněními 21. 10. 2012

Portál s množstvím zajímavých a potřebných informací.

O právech lidí s postižením 4. 2. 2012

Úmluva OSN o právech lidí s postižením ve snadném čtení.

CENTRUM KOLEGIÁLNÍ PODPORY

      

PORTÁL ZKOLA

         

V NAŠÍ ŠKOLE JSOU

        

NAŠI PODPOROVATELÉ

Informace vedení školy

Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020 25. 4. 2019

V souladu s novelou zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) zveřejňujeme seznam přijatých žáků pod evidenčními čísly, která byla na základě žádosti podané zákonnými zástupci jednotlivým žákům přidělena.

Proč vybrat pro své dítě právě naši školu? 4. 2. 2017

Klikněte na nadpis... a přečtěte si, co naše základní a mateřská škola žákům nabízí.

JSME TU PRO VÁS UŽ

      

NAŠE ŠKOLA JE

            

NAŠI PARTNEŘI PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Základní škola

E-mail všech zaměstnanců: jmeno.prijmeni@zsmssuh.cz
Seznam pedagogických pracovníků ZŠ 
 
 • Bartošíková, Jiřina - vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga
  Tel.: 572 552 888
 • Blahová, Hana - asistentka pedagoga
  Tel.: 572 552 888
 • Boráňová, Kateřina, Mgr. - třídní učitelka VII. třídy
  Tel.: 734 682 604, 572 552 888
 • Daňková, Ivana, Mgr. - učitelka
  Tel.: 572 552 888
 • Hanáčková, Jana, Bc. - vedoucí vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga
  Tel.: 572 552 888
 • Heliová, Simona, PhDr. - třídní učitelka III. třídy
  Tel.: 572 552 888
 • Hoferková, Jana, Bc. - asistentka pedagoga
  Tel.: 572 552 888
 • Hoferková, Lucie, Mgr. - asistentka pedagoga
  Tel.: 572 552 888
 • Hráčková, Markéta, Mgr. - třídní učitelka IV. tř, metodik prevence sociálně patologických jevů a environmentální výchovy
  Tel.: 572 552 888
 • Josefíková, Marcela, Mgr. - třídní učitelka VI. tř.
  Tel.: 572 552 888
 • Josefíková, Monika - asistentka pedagoga
  Tel.: 572 552 888
 • Kebortová, Stanislava, PhDr. - zástupkyně ředitele, výchovný poradce a kontaktní pracovník pro spolupráci se školskými poradenskými zařízeními
  Tel.: 576 519 377, 730 573 436
 • Kolajová, Leona - asistentka pedagoga
  Tel.: 572 552 888
 • Kolajová, Slobodanka - vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga
  Tel.: 572 552 888
 • Kouřímská, Jitka - asistentka pedagoga
  Tel.: 572 552 888
 • Křiváková, Ludmila - asistentka pedagoga
  Tel.: 572 552 888
 • Mazúrková, Zdeňka - vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga
  Tel.: 572 552 888
 • Mikuláštíková, Jitka, Mgr. - třídní učitelka I. tř.
  Tel.: 572 552 888
 • Olšáková, Iveta - asistentka pedagoga
  Tel.: 572 552 888
 • Ondrúšová, Helena - asistentka pedagoga
  Tel.: 572 552 888
 • Patáková, Hana - asistentka pedagoga
  Tel.: 572 552 888
 • Sečkárová, Michaela, Ing. - asistentka pedagoga
  Tel.: 572 552 888
 • Slováčková, Taťána, Mgr. - třídní učitelka X. třídy, metodik pro práci se žáky s PAS
  Tel.: 572 552 888
 • Šáchová, Jitka, DiS. - vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga
  Tel.: 572 552 888
 • Šťastná, Lucie, Mgr. - třídní učitelka V. třídy, koordinátorka ŠVP
  Tel.: 572 552 888
 • Taťáková, Radka - vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga
  Tel.: 572 552 888
 • Vintrová, Ivana, Mgr. - třídní učitelka II. třídy
  Tel.: 572 552 888, 730 150 315
 • Zemánková, Soňa, Mgr. - třídní učitelka VIII. třídy
  Tel. 572 552 888, 734 682 606
 • Zerzáň, Karel, Mgr. - ředitel školy, ICT koordinátor
  Tel.: 576 519 377, 777 552 882
 • Zlomková, Magdalena, Mgr. -  třídní učitelka IX. třídy
  Tel.: 572 552 888

 

© 2016 - Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova, škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Realizace web studio dat