Doporučujeme

Příručka MPSV pro osoby se zdravotním postižením 12. 12. 2016

Příručka obsahuje informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému a na trhu práce.

Vzdělávání dětí a žáků se vzácnými onemocněními 21. 10. 2012

Portál s množstvím zajímavých a potřebných informací.

O právech lidí s postižením 4. 2. 2012

Úmluva OSN o právech lidí s postižením ve snadném čtení.

CENTRUM KOLEGIÁLNÍ PODPORY

      

PORTÁL ZKOLA

         

V NAŠÍ ŠKOLE JSOU

        

NAŠI PODPOROVATELÉ

Informace vedení školy

Proč vybrat pro své dítě právě naši školu? 4. 2. 2017

Klikněte na nadpis... a přečtěte si, co naše základní a mateřská škola žákům nabízí.

JSME TU PRO VÁS UŽ

      

NAŠE ŠKOLA JE

            

NAŠI PARTNEŘI PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Školní klub

Školní klub je školské zařízení pro zájmové vzdělávání, poskytující účastníkům naplnění volného času zájmovými činnostmi zaměřenými na zájmové oblasti navazující na školní výuku. V naší škole byl školní klub zřízen rozhodnutím Rady Zlínského kraje od 1. ledna 2013.
šk.jpg, 500x429, 39.34 KB

Aktuální nabídka kroužků ve školním roce 2017/2018

Činnost kroužků bude zahájena od 1. října 2017.

  • Kroužek se seniory
    Schůzky: pondělí 14:30 – 16:00
    Vedoucí: Romana Gajdošíková, Dagmar Štěrbová
  • Turistický kroužek
    Schůzky: 1x za měsíc – víkend
    Vedoucí: Marcela Josefíková, Jiřina Bartošíková 

Vedoucími kroužků jsou zaměstnanci školy. Schůzky se budou konat pravidelně každý týden nebo 14 dní převážně v hlavní budově školy.

Přihlášky do kroužků jsou k vyzvednutí u vedoucích jednotlivých kroužků, u třídních učitelek nebo jsou ke stažení níže.

Účast žáka v kroužku je bezplatná, žáci hradí pouze náklady na nákup materiálu, např. potraviny nebo suroviny na vaření.

Jeden žák může navštěvovat více kroužků.


Přihláška do školního klubu ke stažení: 

© 2016 - Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova, škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Realizace web studio dat