Doporučujeme

Příručka MPSV pro osoby se zdravotním postižením 12. 12. 2016

Příručka obsahuje informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému a na trhu práce.

O právech lidí s postižením 1. 1. 2023

Úmluva OSN o právech lidí s postižením ve snadném čtení.

Vzdělávání dětí a žáků se vzácnými onemocněními 1. 1. 2023

Portál s množstvím zajímavých a potřebných informací.

CENTRUM KOLEGIÁLNÍ PODPORY

      

PORTÁL ZKOLA

         

V NAŠÍ ŠKOLE JSOU

        

NAŠI PODPOROVATELÉ

 

 

 

 

 

 

Agentura NP Staré Město

 

 


 

Informace vedení školy

Přerušení provozu MŠ v období letních prázdnin 1. 7. 2024

Informace najdete po kliknutí na nadpis článku.

Proč vybrat pro své dítě právě naši školu? 1. 1. 2021

Klikněte na nadpis... a přečtěte si, co naše základní a mateřská škola žákům nabízí.

JSME TU PRO VÁS UŽ

      

NAŠE ŠKOLA JE

            

NAŠI PARTNEŘI PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Historie školy

Stručnou historii základní školy a mateřské školy najdete zde.

Základní škola

Škola zahájila provoz 1. září 1994 pod názvem „Speciální škola pro žáky s více vadami Uherské Hradiště“ ve Sborovém domě J. A. Komenského Českobratrské církve evangelické v Uherském Hradišti v ulici Jana Blahoslava. Zakladatelkou a první ředitelkou školy byla paní Mgr. Marta Elfmarková, zřizovatelem školy byl Školský úřad v Uherském Hradišti, jehož ředitelem byl Ing. Jiří Vařecha. Škola měla při zahájení provozu 14 žáků ve dvou třídách a školní družinu. Ve škole bylo zahájeno vzdělávání žáků s kombinovanými vadami, byly umožněny individuální formy práce a začala dnes již dvacetiletá cesta smysluplné práce ve škole…

U zrodu školy stála také Nadace Dobromysl se sídlem v Uherském Hradišti, která se stala garantem organizování a zajišťování mimoškolních aktivit. V tomto období vzniká i „Sdružení pro pomoc mentálně postiženým“ – s tímto sdružením škola spolupracuje od počátků její existence v Uherském Hradišti.

Protože se škola neustále rozrůstala, od školního roku 1997/1998 škola změnila působiště a přestěhovala se na novou adresu – Šafaříkova 961, Uherské Hradiště. Adresa, která má platnost do dnešních dnů. Zřizovatelem školy se stalo Ministerstvo školství ČR. Od 1. 6. 1999 měla škola nový mírně upravený název – Speciální školy pro žáky s více vadami Uherské Hradiště. Od 1. 7. 2001 se zřizovatelem školy stal Krajský úřad Zlínského kraje.

Škola se neustále rozrůstala. Byly zřízeny nové třídy v Uherském Hradišti ve Středisku Diakonie, v ÚSP Kunovice Na Bělince a v ÚSP Medlovice (v současnosti DZP Kunovice Na Bělince a DZP Medlovice).

Součástí činností školy v průběhu celé její existence se stala hippoterapie, muzikoterapie, rehabilitační plavání, účast a pořádání výtvarných výstav, účast na rehabilitačních pobytech, na hudebních festivalech pro děti a mládež se zdravotním postižením na Plumlovské přehradě, Mosty v Přerově, koncerty v Praze Chceme žít s vámi, koncerty Pavla Nováka, návštěvy knihovny B. B. Buchlovana, Slováckého muzea a Slováckého divadla v Uherském Hradišti, prezentace a vystoupení žáků na akademiích, různé sportovní aktivity, výlety… Výčet aktivit je velmi dlouhý a dokládají jej kroniky školy vedené od počátku její existence.

Od 1. 7. 2004 se součástí škol stala Speciální Mateřská škola v Revoluční ulici v Uherském Hradišti. Od 1. 9. 2005 nese škola podle nového Školského zákona současný název – Základní škola a Mateřská škola speciální Uherské Hradiště.

Od školního roku 2008/2009 byl ředitelem školy Mgr. Libor Daňhel. Ve školním roce 2010/2011 nastoupil do funkce ředitele Základní školy a Mateřské školy speciální Uherské Hradiště Mgr. Karel Zerzáň, který je současným ředitelem školy. 

Od 1. září 2016 byla škola v souladu s platnou legislativou přejmenována, její současný název je Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova. 

Na konci školního roku 2016/2017 se škola po dobu komplexní rekonstrukce budovy v Šafaříkově ulici přestěhovala do pavilonu číslo 24 v areálu Uherskohradišťské nemocnice, a.s. Do prostor nemocnice byla přemístěna také třída z odloučeného pracoviště ve stacionáři Diakonie ČCE střediska Cesta ve Staré Tenici v Uherském Hradišti.

Po rekonstrukci společně financované městem Uherské Hradiště a Zlínským krajem, která byla ukončena do začátku letních prázdnin v roce 2018, se škola vrátila opět na své původní působiště v Šafaříkově ulici.

Budova školy v létě roku 2018 po komplexní rekonstrukci., 550x413, 85.44 KBBudova školy v létě roku 2018 po komplexní rekonstrukci.

Zpracovali: Mgr. Ivana Vintrová a Mgr. Karel Zerzáň

Mateřská škola

Prvopočátky vzniku Mateřské školy speciální sahají až do roku 1982. V lednu tohoto roku byla otevřena jedna třída pro děti s mentálním postižením při mateřské škole Na Hradbách ve Starém Městě. Třída byla povolena a zřízena tehdejším Odborem školství v Uherském Hradišti. V této podobě, pod vedením ředitelky paní Zdeňky Kolaříkové, Mateřská škola fungovala až do roku 1987.

Od září roku 1987 byla třída přemístěna do Mateřské školy na Revoluční ulici 743 v Uherském Hradišti. V září roku 1988 byla rozšířena o další speciální třídu a stala se mateřskou školou pro předškolní děti s mentálním postižením. V té době zněl oficiální název „Zvláštní mateřská škola“. Byla to první mateřská škola svého druhu v okrese Uherské Hradiště. V tuto dobu ji navštěvovalo zhruba dvacet dětí, převážně s lehkým mentálním postižením a logopedickými vadami, a to do roku 1996.

V roce 1996 byly zrušeny městské jesle, jejichž tehdejší součástí bylo oddělení pro děti s kombinovanými vadami. Oddělení se stalo další třídou Mateřské školy speciální jako její detašované pracoviště na Šafaříkově ulici. Tato třída poskytovala péči dětem s kombinovaným postižením. V průběhu dalších několika let došlo ke změně oficiálního názvu na „Mateřskou školu speciální“. V mateřské škole se vystřídala celá řada pedagogů. Uvedu například paní Alenu Švecovou, Mgr. Alenu Demlovou, Mgr. Dagmar Kubovou, Mgr. Soňu Zemánkovou, Bc. Ilonu Klofáčovou, paní Hanu Brázdilovou a v neposlední řadě také paní Ludmilu Geržovou, která dlouhá léta pracovala v mateřské škole jako školnice.

Od 1. července roku 2004 byla Mateřská škola speciální sloučena se Základní školou speciální pod vedením paní Mgr. Marty Elfmarkové.

Na podzim roku 2015 byla celkovým nákladem 1,4 milionu Kč vybudována školní zahrada v přírodním stylu, která obsahuje množství herních prvků i zázemí potřebné pro pobyt dětí v přírodě.

Zpracovala: Zdeňka Kolaříková 

© 2016 - Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova, škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Realizace web studio dat

Prohlášení o přístupnosti