Doporučujeme

Příručka MPSV pro osoby se zdravotním postižením 12. 12. 2016

Příručka obsahuje informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému a na trhu práce.

O právech lidí s postižením 1. 1. 2023

Úmluva OSN o právech lidí s postižením ve snadném čtení.

Vzdělávání dětí a žáků se vzácnými onemocněními 1. 1. 2023

Portál s množstvím zajímavých a potřebných informací.

CENTRUM KOLEGIÁLNÍ PODPORY

      

PORTÁL ZKOLA

         

V NAŠÍ ŠKOLE JSOU

        

NAŠI PODPOROVATELÉ

 

 

 

 

 

 

Agentura NP Staré Město

 

 


 

Informace vedení školy

Přerušení provozu MŠ v období letních prázdnin 1. 7. 2024

Informace najdete po kliknutí na nadpis článku.

Proč vybrat pro své dítě právě naši školu? 1. 1. 2021

Klikněte na nadpis... a přečtěte si, co naše základní a mateřská škola žákům nabízí.

JSME TU PRO VÁS UŽ

      

NAŠE ŠKOLA JE

            

NAŠI PARTNEŘI PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Inspirace pro ostatní

Česká školní inspekce vyhodnotila naši školu jako příklad inspirativní praxe.

Podle hodnocení České školní inspekce naše škola může ostatní školy v České republice ispirovat kvalitními a funkčními způsoby zajištění rozvoje osobností žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zapojením do majoritní společnosti a vhodně nastavenou komunikací pedagogů s žáky, rodiči i mezi kolegy navzájem.

Naše škola tak patří mezi osmdesátku inspirativních škol a školských zařízení v České republice.

Na webovém portálu České školní inspekce Kvalitní škola se o naší škole m.j. píše:

Zaměstnaný tým pedagogických pracovníků vytvořil, aplikoval a prakticky ověřil účinný systém metod práce se žáky, který vede k naplňování jejich základních potřeb a směřuje k maximálně možnému plnohodnotnému začlenění do majoritní společnosti.

Příklad inspirativní praxe charakterizuje způsoby, kterými je vytvářeno bezpečné a podnětné třídní a školní společenství, jak jsou žáci začleňováni do života svého města, jakými prostředky škola rozvíjí vědomosti, dovednosti a sociální schopnosti žáků a jaké terapeutické činnosti využívá pro zvýšení kvality jejich života. Při této činnosti škola využívá pravidelná setkávání všech žáků, celoškolní projektové dny, třídní pravidla, žákovská portfolia, kontaktní deníky a zážitkové deníky žáků, kvalitně zpracované OVP a IVP a vhodné a správně cílené metody a terapie rozvíjející osobnosti žáků.
 
Více na stránkách ČŠI:
Snímek obrazovky 2024-05-14 112636.jpg, 450x257, 17.12 KB

© 2016 - Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova, škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Realizace web studio dat

Prohlášení o přístupnosti