Doporučujeme

Příručka MPSV pro osoby se zdravotním postižením 12. 12. 2016

Příručka obsahuje informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému a na trhu práce.

O právech lidí s postižením 1. 1. 2023

Úmluva OSN o právech lidí s postižením ve snadném čtení.

Vzdělávání dětí a žáků se vzácnými onemocněními 1. 1. 2023

Portál s množstvím zajímavých a potřebných informací.

CENTRUM KOLEGIÁLNÍ PODPORY

      

PORTÁL ZKOLA

         

V NAŠÍ ŠKOLE JSOU

        

NAŠI PODPOROVATELÉ

 

 

 

 

 

 

Agentura NP Staré Město

 

 


 

Informace vedení školy

Přerušení provozu MŠ v období letních prázdnin 1. 7. 2024

Informace najdete po kliknutí na nadpis článku.

Proč vybrat pro své dítě právě naši školu? 1. 1. 2021

Klikněte na nadpis... a přečtěte si, co naše základní a mateřská škola žákům nabízí.

JSME TU PRO VÁS UŽ

      

NAŠE ŠKOLA JE

            

NAŠI PARTNEŘI PRO VZDĚLÁVÁNÍ

O škole

small2018.jpg, 550x413, 85.44 KB
20 LET 11.jpg, 500x154, 28.57 KB

Zaměření mateřské a základní školy 

Vzděláváme děti a žáky s kombinovaným postižením (mentálním, smyslovým, tělesným), děti s nerovnoměrným vývojem, poruchami pozornosti, s těžkými vadami řeči a děti s poruchami autistického spektra.

Zařazení dítěte do systému speciálního vzdělávání probíhá na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka a doporučení školského poradenského zařízení. Školským poradenským zařízením jsou speciálně pedagogická centra a pedagogicko psychologické poradny. 

Škola je certifikovaným pracovištěm konceptu bazální stimulace.

Podrobné informace o organizaci

 • Informace dle zákona č.106/99 Sb.
  Informace dle zákona 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím a vyhlášky 442/2006 Sb. v aktuálním znění. Data aktualizována k 1. 1. 2019.
 • Žáci přijatí ke vzdělávání
 • Centrum kolegiální podpory
 • GDPR
 • Whistleblowing
 • Prezentace školy
  Podívejte se na materiál prezentující činnost školy.
 • Mateřská škola
  Mateřská škola nabízí předškolní vzdělávání pro děti s mentálním, tělesným, smyslovým či kombinovaným postižením, pro děti s poruchami autistického spektra, s lehkou mozkovou dysfunkcí, poruchami pozornosti a psychickými problémy.
 • Základní škola
  Žáci naší školy se vzdělávají podle dvou vzdělávacích programů. Školní vzdělávací program Škola pro život je zpracován podle RVP pro základní vzdělání a je určen žákům s lehkým mentálním postižením. Vzdělávací program Základní škola speciální je určen žákům se středně težkým a těžkým mentálním postižením.
 • Školní družina
  Školní družina realizuje výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost mimo vyučování. Činnosti probíhají formou pravidelných nebo příležitostných aktivit z oblasti vzdělávací, odpočinkové, rekreační a zájmové.
 • Školní klub
  Školní klub je školské zařízení pro zájmové vzdělávání, poskytující účastníkům naplnění volného času zájmovými činnostmi zaměřenými na zájmové oblasti navazující na školní výuku. V naší škole byl školní klub zřízen rozhodnutím Rady Zlínského kraje od 1. ledna 2013.
 • Školní jídelna - výdejna
  Obědy pro naše žáky jsou zajištěny ve výdejnách stravy v hlavní budově školy na Šafaříkově ulici a v mateřské škole. Jídelní lístky najdete na nástěnkách ve škole.
 • Historie školy
  Stručnou historii základní školy a mateřské školy najdete zde.
 • Prohlášení o přístupnosti

© 2016 - Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova, škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Realizace web studio dat

Prohlášení o přístupnosti