Doporučujeme

Příručka MPSV pro osoby se zdravotním postižením 12. 12. 2016

Příručka obsahuje informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému a na trhu práce.

O právech lidí s postižením 1. 1. 2023

Úmluva OSN o právech lidí s postižením ve snadném čtení.

Vzdělávání dětí a žáků se vzácnými onemocněními 1. 1. 2023

Portál s množstvím zajímavých a potřebných informací.

CENTRUM KOLEGIÁLNÍ PODPORY

      

PORTÁL ZKOLA

         

V NAŠÍ ŠKOLE JSOU

        

NAŠI PODPOROVATELÉ

 

 

 

 

 

 

Agentura NP Staré Město

 

 


 

Informace vedení školy

Oznámení o provozu Základní školy a Mateřské školy Uherské Hradiště, Šafaříkova v období hlavních prázdnin 1. 7. 2024

Oznámení ředitele školy zobrazíte kliknutím na nadpis tohoto článku.

Přerušení provozu MŠ v období letních prázdnin 1. 7. 2024

Informace najdete po kliknutí na nadpis článku.

Proč vybrat pro své dítě právě naši školu? 1. 1. 2021

Klikněte na nadpis... a přečtěte si, co naše základní a mateřská škola žákům nabízí.

JSME TU PRO VÁS UŽ

      

NAŠE ŠKOLA JE

            

NAŠI PARTNEŘI PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Projekty

Škola je zapojena do operačního programu Jan Ámos Komenský - Šablony pro MŠ a ZŠ I - Otevřená škola

Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005484
Název OP: Operační program Jan Ámos Komenský
Poskytovatel dotace: MŠMT
Období realizace: 1. 7. 2023 - 30. 6. 2025

Účelem dotace je: 
  • zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání
  • zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin
OP JAK.png, 500x104, 31.42 KB

Škola je zapojena do projektu Doučování žáků škol - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

01.png, 500x267, 63.74 KB

Škola je zapojena do projektu EU Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ III - Moderní škola pro všechny

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021604
Název OP: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Poskytovatel dotace: MŠMT
Období realizace: 09/2021 - 06/2023

small Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.png, 500x62, 23.72 KB


Škola je zapojena do projektu EU Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ II - Škola pro život

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014923
Název OP: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Poskytovatel dotace: MŠMT
Období realizace: 09/2019 - 08/2021

small Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.png, 500x62, 23.72 KB


Škola je zapojena do projektu EU Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ I - Škola dílna lidskosti

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004730
Název OP: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Poskytovatel dotace: MŠMT
Období realizace: 03/2017 - 03/2019

small Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.png, 500x62, 23.72 KB


Škola je zapojena do projektu EU Zvyšování kvality ve vzdělávání - Zkvalitnění výuky na základní škole - Technické dovednosti pro praxi reálného života (Výzva č. 57)

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/57.0926
Název OP: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Poskytovatel dotace: MŠMT
Období realizace: 9/2015 – 12/2015

Cíl projektu:
Projekt je zaměřen narozvoj technických dovedností žáků ve školách a školských zařízeních.

opvk01.jpg, 500x73, 13.46 KB

 
Škola je zapojena do projektu EU Zvyšování kvality ve vzdělávání - Zkvalitnění výuky na základní škole (Výzva č. 56)

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/56.1165
Název OP: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Poskytovatel dotace: MŠMT
Období realizace: 7/2015 – 12/2015

Cíl projektu:
Projekt je zaměřen na podporu kulikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.
 

opvk01.jpg, 500x73, 13.46 KB


Škola je zapojena do projektu EU Podporou ICT ve výuce k modernizaci vzdělávání ve Zlínském kraji

Registrační číslo:  CZ.1.07/1.3.00/51.0010
Název OP: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Poskytovatel dotace:  MŠMT
Období realizace:  10/2014 – 7/2015
 
Cíl projektu:
Cílem projektu je komplexní proškolení pedagogických pracovníků ve využívání informačních a komunikačních technologií. Na základě realizace projektu dojde k zajištění metodické a technické pomoci pedagogům ZŠ, zlepšení dovedností pedagogů v ICT, proškolení pedagogů v nových možnostech využití ICT ve výuce a podpoří vzájemnou spolupráci a předávání dobré praxe mezi 31 zapojenými školami.
 
opvk01.jpg, 500x73, 13.46 KB

 

Škola je zapojena do projektu EU Peníze školám

Vytvořené výukové materiály rádi poskytneme ostatním školám. Materiály je možno si vyžádat na e-mailové adrese naší školy zsmssuh@zsmssuh.cz.

plakat-eu-penize-skolam1.jpg, 250x112, 11.74 KB

 

Škola je certifikovaným pracovištěm konceptu bazální stimulace

Bazální stimulace je vědecký pedagogicko-ošetřovatelský koncept podporující vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka. 

ibs2.jpg, 125x129, 8.62 KB

 

V naší škole jsou Rodiče vítáni

Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace škol a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám. A proto jsme se zapojili do projektu Rodiče vítáni pro školy otevřené rodičům.

Rodice_vitani_logo1.jpg, 125x137, 10.95 KB

 

Škola přátelská dětem s alergií a astamatem

Jako první ve Zlínském kraji a jedna z osmi škol v celé ČR získala naše škola v listopadu 2012 certifikát Škola přátelská dětem s alergií a astmatem. Cílem projektu, do kterého se pedagogický sbor zapojil, je zvýšit odbornou kvalifikaci pedagogů v problematice alergických onemocnění a astmatu a naučit pedagogy řešit život ohrožující situace související s alergií a astmatem, které se vyskytnou ve škole. 

Certifikát (.jpg, 86.11 KB)
66.jpg, 125x127, 23.53 KB

 

Škola se účastní projektu Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Recyklohraní2.jpg, 125x109, 9.00 KB

 

Ovoce do škol

Žáci prvního stupně naší školy se účastní projektu Ovoce do škol.

ovoce-do-skol-placka1.jpg, 125x141, 11.66 KB

 

Drogy trochu jinak

Cílem tohoto projektu je seznámit děti a dospívající zábavným a velmi efektivním způsobem s problematikou drog a ostatními sociálně patologickými jevy.

22.png, 116x130, 9.98 KB

 

Ekolampov - projekt na podporu environmentálního vzdělávání

Ekolampov je virtuální město. Jeho obyvatele spojuje jednoduchá věc. Odpovědnost k přírodě. Ekolampované nejsou ekologičtí extrémisté, pouze věří, že žít v souladu s přírodou je správné... Taková je motivace výukového programu, kterého se účastní žáci naší školy. 

Ekolampov.png, 200x62, 7.37 KB

 

Příběhy bezpráví

Projekt, do kterého se zapojili žáci druhého stupně ZŠ praktické, se zabývá podporou výuky moderních československých dějin s využitím audiovizuálních prostředků a moderních médií.

Příběhy.jpg, 95x147, 11.47 KB

© 2016 - Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova, škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Realizace web studio dat

Prohlášení o přístupnosti