Doporučujeme

Příručka MPSV pro osoby se zdravotním postižením 12. 12. 2016

Příručka obsahuje informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému a na trhu práce.

O právech lidí s postižením 1. 1. 2023

Úmluva OSN o právech lidí s postižením ve snadném čtení.

Vzdělávání dětí a žáků se vzácnými onemocněními 1. 1. 2023

Portál s množstvím zajímavých a potřebných informací.

CENTRUM KOLEGIÁLNÍ PODPORY

      

PORTÁL ZKOLA

         

V NAŠÍ ŠKOLE JSOU

        

NAŠI PODPOROVATELÉ

 

 

 

 

 

 

Agentura NP Staré Město

 

 


 

Informace vedení školy

Přerušení provozu MŠ v období letních prázdnin 1. 7. 2024

Informace najdete po kliknutí na nadpis článku.

Proč vybrat pro své dítě právě naši školu? 1. 1. 2021

Klikněte na nadpis... a přečtěte si, co naše základní a mateřská škola žákům nabízí.

JSME TU PRO VÁS UŽ

      

NAŠE ŠKOLA JE

            

NAŠI PARTNEŘI PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Mateřská škola

Mateřská škola nabízí předškolní vzdělávání pro děti s mentálním, tělesným, smyslovým či kombinovaným postižením, pro děti s poruchami autistického spektra, s lehkou mozkovou dysfunkcí, poruchami pozornosti a psychickými problémy.
MŠ1.jpg, 250x333, 20.00 KB

Stěžejní metodou je individuální přístup k potřebám každého dítěte. Výuka je zajištěna v malém kolektivu a probíhá podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Každé dítě má vlastní individuální vzdělávací plán, který je vypracován na základě vyšetření speciálně pedagogických center, se kterými škola úzce spolupracuje. 

Do výchovně vzdělávacího programu jsou pravidelně zařazovány hudebně pohybové chvilky u klavíru, výtvarné činnosti, společné hry ve třídě i na zahradě školy, tělovýchovné a relaxační chvilky. Využívány jsou alternativní terapeutické metody – canisterapie (terapie se psy), hipoterapie (terapie s koňmi), která je zařazovánna v podzimním a jarním období a muzikoterapie. Školka pro děti zajišťuje pravidelnou logopedickou péči, odbornou péči fyzioterapeutky a je certicikovaným pracovištěm bazální stimulace. 

V rámci předplavecké výuky děti pravidelně navštěvují  plavecký bazén.

Školka je vybavená moderními pomůckami – místností pro multisenzorickou terapii snoezelen, interaktivní tabulí a množstvím kompenzačních a rehabilitačních pomůcek.

Na podzim roku 2015 byla nákladem 1,4 milionu Kč v přírodním stylu přebudována zahrada mateřské školy, která nyní obsahuje mnoho podnětných herních prvků i potřebné zázemí pro předškolní vzdělávání v přírodě.

Kapacita mateřské školy je 24 dětí, které jsou rozděleny do 4 tříd. 

Provoz mateřské školy:
pondělí - pátek od 7:00 do 15:30 hodin

DSC_0060.jpg, 400x275, 64.38 KB

© 2016 - Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova, škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Realizace web studio dat

Prohlášení o přístupnosti