Doporučujeme

Příručka MPSV pro osoby se zdravotním postižením 12. 12. 2016

Příručka obsahuje informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému a na trhu práce.

O právech lidí s postižením 1. 1. 2023

Úmluva OSN o právech lidí s postižením ve snadném čtení.

Vzdělávání dětí a žáků se vzácnými onemocněními 1. 1. 2023

Portál s množstvím zajímavých a potřebných informací.

CENTRUM KOLEGIÁLNÍ PODPORY

      

PORTÁL ZKOLA

         

V NAŠÍ ŠKOLE JSOU

        

NAŠI PODPOROVATELÉ

 

 

 

 

 

 

Agentura NP Staré Město

 

 


 

Informace vedení školy

Proč vybrat pro své dítě právě naši školu? 1. 1. 2021

Klikněte na nadpis... a přečtěte si, co naše základní a mateřská škola žákům nabízí.

JSME TU PRO VÁS UŽ

      

NAŠE ŠKOLA JE

            

NAŠI PARTNEŘI PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Mezinárodní den osob se zdravotním postižením

Beseda a malá diskotéka...

Krátkou besedou s prezentací jsme si připomněli tento významný den, který si v České republice připomínáme od roku 1993. Jde především o pomoc, informovanost, vzájemné porozumění a vzdělávání se v komunikaci a odstraňování jak lidských, tak architektonických bariér.

Seznámili jsme se s institucí -  "Národní rada osob se zdravotním postižením ČR" - je to zastřešující nezisková organizace, která od roku 2000 zastupuje zájmy osob se zdravotním postižením při jednáních se státními a veřejnými institucemi, přispívá k integraci osob se zdravotním postižením do společnosti a důsledně obhajuje lidská práva těchto lidí.

Druhá část aktivity byla věnována hudebním a pohybovým dovednostem, protože vynaloženou pílí a učením dokážeme zvládnout spousty věcí a společně zvládneme překonávat i různé překážky. Každá třída si vybrala oblíbenou písničku a dekorováni barevnými klobouky se ujali tance, do kterého se vždy zapojili i ostatní spolužáci... Najednou byl slyšet smích a byla vidět radost z pohybu a tance na melodie  známých písniček.


© 2016 - Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova, škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Realizace web studio dat

Prohlášení o přístupnosti